Vizija i misija

Tip Šped d.o.o.


Vizija našeg poduzeća je očuvati zadovoljstvo naših komitenata na najvišem nivou uslugom koja uključuje uvijek i u svakom trenutku točnu i preciznu informaciju o kretanju robe, ispravno deklariranje robe, te praćenjem svih važećih carinskih zakona na području RH i EU.

Naša misija je osigurati Vama najbolju moguću uslugu. Kako bismo bili u mogućnosti to izvršiti, naši djelatnici se sustavno usavršavaju u logističkim procesima i nadopunjuju svoje opširno znanje o nadolazećim procesima.

Strategija našeg poduzeća je osiguranje kvalitetne usluge stalnim unapređenjem, razvojem i rastom. Kontinuirani rast na tržištu, te stalna edukacija i ulaganje u djelatnike osiguravaju nam sposobnost da svojim partnerima osiguramo visoko kvalitetnu i konkurentnu uslugu na globalnoj razini.
U budućnosti se vidimo kao agencija koja je konkurentna na svim razinama logističkih izazova.

 
 
© 2013.Tip Šped d.o.o. Sva prava pridržana.

Apartmani Novalja