Intrastat

Tip Šped d.o.o.


Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija vrijednost robne razmjene sa zemljama članicama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka obveznik je izvještavanja za Intrastat.

Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU), koji je u primjeni od 1993. kad je uspostavljeno jedinstveno tržište i kad su uklonjene fizičke granice između zemalja članica.
Prag uključivanja je određena vrijednost ostvarene robne razmjene sa zemljama članicama EU-a, iznad koje su poslovni subjekti obvezni dostavljati podatke posebno za otpreme i posebno za primitke. Prag uključivanja određuje se za svaku godinu, i to posebno za otpreme i posebno za primitke.
Vrijednost praga uključivanja za oba trgovinska toka (primitak i otprema) za 2013. iznosi 1 700 000 kuna.
Izvještava se o svakom ulazu, tj. primitku robe iz druge zemlje članice u zemlju članicu odnosno o svakom izlazu, tj. otpremi robe iz zemlje članice u drugu zemlju članicu EU, a nositelj ovoga statističkog istraživanja u RH je Državni zavod za statistiku.
Osim u statističke svrhe, Intrastat podaci važni su i Vama u svrhu analiziranja i planiranja proizvodnje, nabave i prodaje, istraživanje tržišta, prognoziranje razvoja poslovnog subjekta te donošenje strateških poslovnih odluka.
Pravila popunjavanja Intrastat obrasca u skladu su sa važećim carinskim zakonom i jednako su opsežna. Razvrstavanje robe u carinsku tarifu, izračun statističke vrijednosti ili primjenu pariteta mudro je povjeriti ovlaštenom carinskom zastupniku. Klikom na link DZS - INTRASTAT saznat ćete puno više.

Slijedom navedenog, možemo Vam ponuditi stručnu i profesionalnu uslugu podnošenja Intrastat izvještaja.
DZS
Europa.eu
 
 
© 2013.Tip Šped d.o.o. Sva prava pridržana.

Apartmani Novalja